Prekių įsigijimo informacija

Patvirtinta

2021 m. lapkričio 16 d.

UAB "Baltic Arms" direktoriaus

įsakymu Nr. DS 21-11-2

 

UAB „Baltic Arms“ internetinės parduotuvės www.BalticArms.lt prekių

pirkimo-pardavimo taisyklės

 

1.       Bendrosios nuostatos

1.1.    Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens įsigyjančio prekes internetinėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Baltic Arms“ (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.2.1. Prekė – tai paprastos ir specialios prekės.

1.2.2. Specialios prekės - tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas išduodamas policijos leidimas (Pagal Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą).

1.2.3. Paprastos prekės – visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas.

1.3.    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas internetinėje parduotuvėje. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4.    Internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:

1.4.1. fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;

1.4.2. jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;

1.4.3. juridiniai asmenys.

1.5.    Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.balticarms.lt susikurdamas savo paskyrą, arba be jos.

1.6.    Specialias prekes gali įsigyti tik fiziniai ar juridiniai asmenys turintys leidimą, patvirtinantį, kad asmuo gali įsigyti ir laikyti leidime nurodytus ginklus ir (ar) ginklų priedėlius, šaudmenis.

 

2.       Pirkėjo teisės, įsipareigojimai, atsakomybė

2.1.    Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes.

2.2.    Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2.3.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą.

2.4.    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

2.5.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.6.    Jei Prekė yra Speciali, Pirkėjas (fizinis asmuo), ją pirkdamas, įsipareigoja pateikti skenuotus savo Asmens tapatybės dokumentą bei Leidimą Specialiai prekei. Jei Specialią prekę perka juridinis asmuo, įgaliotas prekę priimti asmuo įsipareigoja pateikti originalius savo Asmens tapatybės dokumentą, Leidimą Specialiai prekei, įgaliojimą ir darbuotojo pažymėjimą.

 

3.       Pardavėjo teisės, įsipareigojimai, atsakomybė

3.1.    Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2.    Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje.

3.4.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5.    Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetinius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

3.6.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3.7.    Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas laiku pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

 

4.       Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1.    Prekes internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti (užsakyti) visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2.    Mygtuko ,,Užsakyti“ paspaudimas negarantuoja prekių rezervacijos. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje susipažinęs su Taisyklėmis, suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, atlikęs mokėjimą, per 1 (vieną) darbo dieną gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4.3.    Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes grąžinami Pirkėjui.

4.4.    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.5.    Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

4.5.1. Automatizuota atsiskaitymų sistema –  pirkėjas užsakymo pabaigoje nukreipiamas į automatizuotą atsiskaitymų sistemą. Atliktas mokėjimas yra fiksuojamas Pirkėjo užsakymų istorijoje. Neatlikus mokėjimo, užsakymas yra atšaukiamas.

4.5.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į internetinės parduotuvės banko sąskaitą. Mokėjimas privalo būti atliktas per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas.

4.5.3. Atsiskaitymas atsiimant prekes UAB „Baltic Arms“ parduotuvėje, adresu Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, mokama grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele, prekių atsiėmimo vietoje. Neapmokėtos prekės rezervuojamos ne ilgesniam nei 1 (vienos) darbo dienos laikotarpiui.

 

5.       Prekių pateikimas ir pristatymas

5.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.1.2. Tais atvejais, kai prekės nėra Pardavėjo sandėlyje ir ji yra užsakoma, dėl tikslaus pristatymo termino Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju šio nurodytais kontaktiniais duomenimis. Visais atvejais patvirtinimas apie užsakymo vykdymą Klientui siunčiamas tik gavus apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą. Prekė įteikiama tik ją sistemoje pirkusiam asmeniui.

5.1.3. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.2.    Prekės, kurias įsigyti gali tik pilnamečiai asmenys nuo 18 metų, atsiimamos UAB „Baltic Arms“ parduotuvėje. Atsiimant prekę privaloma pateikti tapatybę ir amžių įrodantį asmens dokumentą.

5.3.    Specialios prekės Pirkėjo atsiimamos UAB ,,Baltic Arms“ parduotuvėje, Konstitucijos pr. 12, Vilnius.

5.4.    Prekės atiduodamos UAB „Baltic Arms“ parduotuvėje jos darbo laiku. Parduotuvės darbo laikas nurodytas svetainėje kontaktų skiltyje.

 

6.       Prekių kokybė, garantijos

6.1.    Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.

6.2.    Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių.

6.3.    Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose (kortelėse).

 

7.       Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1.    Tinkamos kokybės ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas išduodamas policijos leidimas (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą), yra nekeičiami ir negrąžinami vadovaujantis LR CK XVIII1 skyriaus nuostatomis ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

7.2.    Visų kitų parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis LR CKXVIII 1 skyriaus nuostatomis.

7.3.    Norėdamas grąžinti prekę(-es) vadovaujantis LR CK 6.22810 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas Prekių grąžinimo aktą.

7.4.    Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke);

7.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

7.5.    Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3-7.4 p. nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Prekės grąžinimo atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pinigus už grąžintą prekę pervesti tik atlikus grąžintos prekės įvertinimą. Pinigai pervedami tik į mokėtojo sąskaitą.

7.6.    Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

7.7.    Už gražinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas.

7.8.    Prekės grąžinamos adresu UAB „Baltic Arms“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius LT-09308.

7.9.    Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis adresu UAB „Baltic Arms“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius LT-09308.

7.10.  Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01402, www.vvtat.lt

 

8.       Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

8.1.    Pirkėjas, pirkdamas Prekes šių taisyklių 1.4 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti tinkamam prekių pirkimui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Jei perkama Speciali prekė, papildomai Pirkėjas turi nurodyti savo asmens kodą, leidimo įsigyti Specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą ir leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą.

8.2.    Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8.1. punkte pateikti Pirkėjo duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

8.3.    Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo interneto parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

8.4.    Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 

9.       Rinkodara ir informacija

9.1.    Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

9.2.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.

9.3.    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.4.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

9.5.    Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

10.     Baigiamosios nuostatos

10.1.  Šios prekių pirkimo-pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

10.2.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.