Prisiminkime ir kitas spalvas.

Prisiminkime ir kitas spalvas.